+420 606 575 555 Kontakt - poptávka

YouTube Instagram
Výroba a realizace litých samonivelačních potěrů
Časté dotazy
YouTube Instagram

Skladby anhydritových podlah

Anhydritový potěr Anhyfast 20, 30 MPa lze aplikovat v těchto 4 základních skladbách:

Anhydrid

Anhydritový spojený potěr
Tento typ potěru se využívá nejčastěji u rekonstrukcí – tedy tam, kde je potřeba vyrovnat nosný podklad a připravit jej pro pokládku zvolené podlahové krytiny. Savé podklady musí být napenetrovány. Mimo dilatačních a konstrukčních spár podkladu, které musí být převzaty, lze spojovací anhydritový potěr položit celkově beze spár.


Anhydrid

Anhydritový potěr na izolační vrstvě
Pro zajištění tepelné izolace a útlumu kročejového hluku se používá anhydritový potěr, který se aplikuje na vrstvu izolantu. V případě, že podkladová deska je vystavěna na terénu, je třeba provést izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti.Anhydrid

Anhydritový potěr na separační vrstvě
Pokud nelze provést spojený potěr, řešením je právě tento typ potěru. Anhydritový potěr je v tomto případě od podkladu oddělen separační vrstvou a od svislých konstrukcí dilatačním pásem. Využívá se zejména při sanaci stávajících podlah. Opět je důležité provést izolaci proti zemní vlhkosti.Anhydrid

Anhydritový potěr pro podlahové vytápění
Velkou předností anhydritového potěru pro podlahové vytápění je dokonalé obklopení trubek podlahového topení se zajištěním maximálního přenosu tepla. Tloušťka potěru se v případě tohoto konstrukčního řešení odvíjí od průměru trubek podlahového topení a plánovaného provozního zatížení. Potěr pro podlahové vytápění je pokládán na vrstvu izolantu, který zabraňuje tepelným únikům a tlumí kročejový hluk.


Technické parametry


Sypná hmotnost suché směsi 1500 kg/m3
Zrnitost 0-4
Objemová hmotnost čerstvé malty cca 2200 kg/m3
Tepelná vodivost 1,2 W.m-1.K-1
1 tuna suché směsi/m3 cca 0,53 m3čerstvé směsi
Spotřeba materiálu 1m2/10 mm cca 19 kg
Teploty při zpracování 5 – 30 °C
Pochůznost cca po 2 dnech
Zatížitelnost cca po 6 dnech
Vyzrálost cca 4 týdny

Příprava podkladu


Nevíte-li si rady s přípravou podkladu, na který se bude aplikovat anhydritový potěr Anhyfast, obraťte se na nás a my Vám poradíme. Příprava podkladu probíhá následovně:

Připojený (spojený) potěr
Podklad musí být dokonale očištěn a zbaven veškerých nečistot a materiálů užitých na stavbě a napenetrován vhodnou penetrací. Přilehlé stěny musí být opatřeny dilatačním pásem potřebné tloušťky.

Potěr na separační/izolační vrstvě
Izolační desky musí být uloženy na rovném podkladu tak, aby doléhaly celou plochou a váha potěru byla přenášena rovnoměrně na celou plochu izolační desky. Povrch desek musí být opatřen fólií tak, aby nedocházelo k zatékání směsi. Přilehlé stěny musí být opatřeny dilatačním pásem potřebné tloušťky.

Potěr na podlahovém vytápění
Izolační, nebo systémové desky musí být uloženy na rovném podkladu tak, aby doléhaly celou plochou a váha potěru byla přenášena rovnoměrně na celou plochu izolační desky. Povrch desek musí být opatřen fólií (neplatí u systémových desek) tak, aby nedocházelo k zatékání směsi. Teplovodní trubky musí být řádně připevněny k připravenému podkladu. Přilehlé stěny musí být opatřeny dilatačním pásem min. tloušťky 10 mm.


Ke stažení:


Protokol ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru


Technický list Anhyfast 20 a 30 MPa


CE štítek Anhyfast 20 MPa


CE štítek Anhyfast 30 MPa


Dodací podmínky Anhyfast


Reklamační řád


Ošetřování a údržba výrobku Anhyfast


Prohlášení o vlastnostech Anhyfast 20 a 30 Mpa


Technicky správné řešení Vaší podlahy Vám rádi navrhneme. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.