+420 606 575 555 Kontakt - poptávka

Google Plus YouTube
Výroba a realizace litých samonivelačních potěrů
Časté dotazy
Google Plus YouTube

Technické vybavení anhydritových podlah

K technickému vybavení naší společnosti patří především mobilní, výrobní zařízení TransMix, která zajišťují přepravu a míchání samonivelačního potěru Anhyfast přímo na stavbě. Směs je tak pokládána čerstvá a odpadají rizika spojená s dlouhou přepravou a promícháváním směsi. Anhyfast vyrábíme ve dvou pevnostních variantách 20 a 30 MPa. Veškeré suroviny jsou podrobeny přísným pravidelným kontrolám v nezávislé akreditované laboratoři.


Více o zařízení TransMix

Co je to TransMix?

Transmix je speciální návěs opatřený dvoukomorovým zásobníkem (na pojivo a plnivo), míchací a čerpací jednotkou. Zajišťuje kontinuální míchání a čerpání směsi zároveň. Toto zařízení po spuštění a zadání náležité receptury, pracuje zcela automaticky. Dodávka jednotlivých složek do míchacího zařízení je řízena počítačem, velmi citlivou váhou a dávkovačem vody. Je tak zaručena neměnná kvalita materiálu.


Jak zařízení TransMix funguje?

K ustavení stroje stačí cca 15 minut a po načerpání potřebného množství vody do zásobníku lze okamžitě začít s mícháním a aplikací potěru. Dochází tak k časové úspoře, jelikož odpadají časové nároky na sestavení celé míchací a dopravní linky, přívodu energie apod., odpadají také náklady na pronájem sila a další technologické prostředky. Za optimálních podmínek lze namíchat a vyčerpat až 12 m3 za hodinu. Spouštění čerpání je ovládáno radiovým dálkovým ovladačem. Pomocí výkonného čerpadla je možné dopravit potěr až do vzdálenosti 150 metrů od vozidla, a do výšky desetipatrového domu (řádově 30 metrů).


Shrnutí

Využití strojního zařízení TransMix na tekuté anhydritové potěry tedy výrazně přispívá ke snížení nákladů na výrobu díky přesně míchanému potřebnému množství hmoty, zvyšuje operativnost na stavbě, snižuje pracnost a nároky na fyzickou zátěž pracovníků, zrychluje procesy zhotovení podlah a nabízí přesnější dodržení technologických procesů.


Mezi hlavní výhody technologie patří:

 • ekonomická a časová úspora
 • vysoká kvalita vyrobeného materiálu – Anhyfast je vyráběn dle normy ČSN EN 13 813 a je opatřen značkou CE
 • míchání směsi probíhá přímo na stavbě a je řízeno počítačem
 • z plně naloženého stroje lze vyrobit až 300 m2 potěru
 • velmi výkonné čerpadlo je schopno čerpat směs do vzdálenosti až 150 m a při převýšení až 30 m
 • vždy je namícháno jen potřebné množství směsi – odpadají tak náklady na nespotřebovaný materiál
 • okamžitá kontrola spotřeby
 • energetická nezávislost na stavbě – není nutné připojení k elektrické síti a není podstatný tlak vodovodního řádu
 • vlastní zásobník vody o objemu 1 m3
 • vlastní vodní čerpadlo

Na stavbě je nutno zajistit pouze:

 • příjezdovou komunikaci a dostatečně pevnou, rovnou plochu o rozměrech min. 13 × 2,5 m pro ustavení stroje TransMix, popřípadě zábor přilehlé komunikace
 • připojení k vodní síti vzdálené od místa umístění stroje do 70 m
 • uzavření či zaplachtování stavebních otvorů a ukončení konstrukčních hran (schodiště apod.)
 • místo pro omytí stroje (resp. jej určit)

Budete-li mít zájem o podrobnější informace, nebo chcete vidět přímo samotnou aplikaci potěru prostřednictvím TransMixu, neváhejte nás kontaktovat.